Generalforsamling February 28

GENTOFTE FODBOLD AKADEMI

Indkalder til ordinær GENERALFORSAMLING

Onsdag den 28. februar 2018 kl. 18.30 i Kildeskovshallen

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.    Valg af dirigent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Forelæggelse af foreningens reviderede regnskab
4.    Fastlæggelse af kontingent
5.    Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.    Valg af revisor
7.    Forslag til behandling
8.    Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indgivet til bestyrelsen senest 7 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen